Kiedy brakuje słów

Kiedy brakuje słów

Złote myśli na każdą okazję
O stronie

Cytaty, Aforyzmy, Sentencje – witamy!

 „…nic nie znaczą słowa, które umierają

                                            Wiesław Myśliwski

Odkąd powstało słowo pisane, a może i wcześniej – ludzie dzielą się swoimi przemyśleniami, uwagami. Wiele z nich pozostaje w naszej świadomości, na kartach ksiąg, czy też w codziennym życiu. Często sami nie zdajemy sobie sprawy, że cytujemy, posługujemy się aforyzmami, myślami, które ktoś kiedyś wypowiedział. Czasem sami ich szukamy, by lepiej i jaśniej, a także piękniej wyrazić swoje własne uczucia, przemyślenia, życiowe wątpliwości czy rozterki. Niekiedy spotykamy się z sentencjami, które w zupełnie innym świetle pokazują nam świat, pozwalają zobaczyć inaczej, więcej.

Na stronie Cytaty, aforyzmy, sentencje znajdziesz wiele mądrych i pięknych myśli, które wypowiedziane kiedyś, do dnia dzisiejszego zaskakują swoją trafnością i prawdziwością. Są wśród nich cytaty nastrojowe, sentencje doskonałe do życzeń, w tym cytaty na urodziny, ślub czy rocznicę. W dziale przemyśleń znajdziesz aforyzmy i cytaty poukładane tematycznie jak te o ludziach, o marzeniach, o uczuciach. Religijne cytaty – to złote myśli o Bogu, ale też słowa świętych i oczywiście cytaty Jana Pawła II – papieża Polaka, którego słowa zmieniły świat. W kategorii przysłów zaskoczą i rozśmieszą Cię ciekawe polskie przysłowia. Możesz również zapoznać się z sentencjami łacińskimi, wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Mamy nadzieję, że szczególnie dziś, kiedy brakuje nam czasu na czytanie, przeglądając zawartość poszczególnych kategorii znajdziesz coś co Cię zainspiruje, skłoni do refleksji, czy po prostu zainteresuje.

Rozum jak okręt

Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiaty.

Prawdziwe szczęście

Gdy żyjemy w nieprawości, natenczas choćby nam nikt nie złorzeczył, wtedy jesteśmy najnieszczęśliwszymi ze wszystkich; ale gdy o cnotę się staramy, wtedy choćby cały świat źle o nas mówił, będziemy najszczęśliwsi ze wszystkich.

Litość wobec innych

Gdy ktokolwiek wyrządził ci przykrość, nie patrz na niego, ale na szatana, który go do tego nakłonił. Na szatana skieruj cały swój gniew. Temu zaś, który uległ szatanowi, okaż litość. Jeżeli tego nie uczynimy, na próżno i daremnie przyszliśmy na ten świat, a raczej przyszliśmy na nasze nieszczęście.

Moc kapłanów

Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom, ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie.

Słownik cytatów

Poniżej znajdziesz słownik cytatów, czyli najważniejszych terminów związanych z cytatami i cytowaniem:

 

Cytat

(słowo pochodzące z łac. citatio) – to dosłowne przytoczenie czyichś słów,
w publikacjach oznaczany „”.

Aforyzm

(słowo, które pojawiło się u nas łaciny – aphorismus, lub greki – aphorismós)
– jest to zwięzła, najczęściej jednozdaniowa wypowiedź. Wyraża ona w sposób zaskakujący i błyskotliwy ogólną prawdę filozoficzną lub moralną.

Sentencja

(inaczej maksyma, aforyzm) to krótka, zwykle składająca się tylko z jednego wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę, mądrość o życiu człowieka, zasadę postępowania, nakreślająca wzorce etyczne.

Parafraza

chwyt polegający na swobodnej modyfikacji lub rozwinięciu oryginalnego tekstu lub tłumaczenie, zachowując jednak jego sens zasadniczy.

Metafraza

(pochodząca od greckiego słowa przekład – metaphrasis ) – to dosłowne tłumaczenie tekstu na inny język lub przekład prozy na wiersz/wiersza na prozę. Przekład taki szczególną uwagę zwraca na zachowanie treści, nie uwzględniając walorów artystycznych.