Słowa

Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.

Autor: Jacek Kaczmarski

Chwile

W życiu piękne są tylko chwile.

Autor: Dżem

Odnaleźć nadzieję

Mu­sisz od­na­leźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem.

Autor: Hey

Chcę żyć

Ja po prostu chcę żyć póki jestem żywy.

Autor: Bon Jovi

Rozum jak okręt

Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiaty.

Autor: Jan Chryzostom

Prawdziwe szczęście

Gdy żyjemy w nieprawości, natenczas choćby nam nikt nie złorzeczył, wtedy jesteśmy najnieszczęśliwszymi ze wszystkich; ale gdy o cnotę się staramy, wtedy choćby cały świat źle o nas mówił, będziemy najszczęśliwsi ze wszystkich.

Autor: Jan Chryzostom

Litość wobec innych

Gdy ktokolwiek wyrządził ci przykrość, nie patrz na niego, ale na szatana, który go do tego nakłonił. Na szatana skieruj cały swój gniew. Temu zaś, który uległ szatanowi, okaż litość. Jeżeli tego nie uczynimy, na próżno i daremnie przyszliśmy na ten świat, a raczej przyszliśmy na nasze nieszczęście.

Autor: Jan Chryzostom

Bogactwo

Ci są bogatszymi od wszystkich, którzy żądze bogactw przytłumili.

Autor: Jan Chryzostom

Moc kapłanów

Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom, ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie.

Autor: Jan Chryzostom