Cel człowieka

Naszym celem jest uczynić świat piękniejszym, niż był w chwili,
kiedy nań przyszliśmy

Autor: Kurt Vonnegut

O człowieku

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.

Autor: Jan Paweł II