O bogactwie

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.

Autor: Jan Paweł II

O darach bożych

Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje.

Autor: bł. Elzbieta

O czytaniu

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

 

Autor: Umberto Eco

O szczęściu

Szczęście rzadko bywa nagrodą; częściej jest niespodziewanym prezentem.

Autor: Pam Brown

O przyszłości

Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość.

Autor: Andre Malraux

O przyjaźni

Przyjaciel – to prezent, jaki robisz sobie samemu.

Autor: Robert Louis Stevenson

O ludziach i zabawie

Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić.

Autor: Mark Twain

O wielkości człowieka

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Autor: Jan Paweł II

O uśmiechu

Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubożając dającego.

Autor: Stapulensis Jacobus Faber