O modlitwie

Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu.

Autor: Jan Paweł II

O darach bożych

Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje.

Autor: bł. Elzbieta

O bożej miłości

Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego.

Autor: Bernard Haring

O człowieku i Bogu

Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje człowieka.

Autor: Fiodor Dostojewski

O Bogu

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.

Autor: Jan Paweł II

O Bogu

Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno.

Autor: Jan Twardowski