Czas leczy

Czas leczy wszys­tko, wszys­tko oprócz prawdy.

Autor: Carlos Ruíz Zafón