Człowiek nie może

Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.

Autor:
Jan Paweł II