Dotąd dwoje choć

Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno choć nadal dwoje.

Autor:
Jan Paweł II