Actore non probante

Actore non probante reus absolvitur. –  Gdy powód nie wykaże słuszności swoich roszczeń, pozwany zostaje uwolniony.

Autor: Nieznany

Actor segitur

Actor segitur forum rei. – powód stosuje się do sądu pozwanego (dla powoda właściwy jest sąd pozwanego)

Autor: Nieznany

Accusare nemo

Accusare nemo se debet. – Nikt nie jest zobowiązany oskarżać siebie samego.

Autor: Nieznany

Bonum est

Bonum est, quod omnes appetunt – Dobro jest tym, czego wszyscy pragną

Autor: Nieznany

Bona diagnosis

Bona diagnosis, bona curatio – Dobra diagnoza, dobre leczenie.

Autor: Nieznany

Bis dat

Bis dat, qui cito dat – Dwa razy daje, kto szybko daje.

Autor: Publiliusz Syrus

Bene facit

Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit – Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach.

Autor: Nieznany

Bellum omnium

Bellum omnium contra omnes – Wojna wszystkich przeciw wszystkim.

Autor: Thomas Hobbes

Beatius est magis

Beatius est magis dare, quam accipere – Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.

Autor: Dzieje Apostolskie, Wulgata

Beati pauperes

Beati pauperes spiritu – Błogosławieni ubodzy w duchu

Autor: Jezus Chrystus