Barba non facit

Barba non facit philosophum – Broda nie czyni filozofem.

Autor: Plutarch

Veni, vidi, vici.

Veni, vidi, vici – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.

Autor: Juliusz Cezar

Alea iacta est

Alea iacta est. – Kości zostały rzucone.

Autor: Juliusz Cezar

Inter os atque

Inter os atque offam – Między ustami a brzegiem pucharu

Autor: Arystoteles

Carpe diem

Carpe diem – Chwytaj dzień

Autor: Horacy

Kalendas Graecas


Ad kalendas Graecas
 – Na czas nieokreślony

Autor: Swetoniusz

Ab alio exspectes

Ab alio exspectes, alteri quod feceris – Od innego oczekuj tego, co robisz drugiemu.

(jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie)

Autor: Seneka

A priori

A priori – Uprzedzając fakty

Autor: Immanuel Kant