Actore non probante

Actore non probante reus absolvitur. –  Gdy powód nie wykaże słuszności swoich roszczeń, pozwany zostaje uwolniony.

Autor: Nieznany

Accusare nemo

Accusare nemo se debet. – Nikt nie jest zobowiązany oskarżać siebie samego.

Autor: Nieznany