Ludzi można spostrzec

Ludzi można spostrzec zamykając oczy.

Autor:
Jan Paweł II