O miłości

Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość.

All you need is love.

 

Autor: The Beatles - All You Need Is Love

O krytyce

Nie krytykuj czegoś, czego nie rozumiesz.

Don’t criticize what you can’t understand.

Autor: Bob Dylan - The times they are a changin

O miłości

A na końcu
miłość, którą bierzesz
jest równa tej, którą dajesz.

And in the end
The love you take
Is equal to the love you make.

Autor: The Beatles - The End

O muzyce

Czar­ne i białe są kla­wisze piani­na, lecz brzmią one mi­liona­mi ko­lorów w two­jej głowie.

The piano keys are black and white, but they sound li­ke a mil­lion co­lours in your mind

Autor: Katie Melua

O ludziach

W nas jest raj, piekło i do obu szlaki.

Autor: Jacek Kaczmarski

O miłości

Początek miłości to czas uda­wania, że wszys­tko, co ludzkie, jest nam obce.

Autor: Katarzyna Nosowska

O słowach

Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.

Autor: Jacek Kaczmarski

Wiem potrzebujesz tego czego ja….

Wiem potrzebujesz tego czego ja
Nigdy mogę Ci nie dać
Nie dlatego że nie chcę Ci dać
A dlatego że sam tego nie mam

Autor: Myslovitz, Alexander