O szczęściu w teraźniejszości

Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem.

Autor: Paulo Coelho

O uśmiechu

Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubożając dającego.

Autor: Stapulensis Jacobus Faber

O Bogu

Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno.

Autor: Jan Twardowski

Uśmiech

Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy.

Autor: Wiktor Hugo