O miłości

Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.

Autor: Stefan Żeromski

O szczęściu

Szczęście jest tylko jedno… w wielkiej ciszy wielkiego kochania.

Autor: Kazimierz Przerwa Tetmajer

O zwycięstwie i klęsce

Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.

Autor: Jan Paweł II

Na próbę

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

Autor: Jan Paweł II

O miłości

Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość.

All you need is love.

 

Autor: The Beatles - All You Need Is Love

O krytyce

Nie krytykuj czegoś, czego nie rozumiesz.

Don’t criticize what you can’t understand.

Autor: Bob Dylan - The times they are a changin

O miłości

A na końcu
miłość, którą bierzesz
jest równa tej, którą dajesz.

And in the end
The love you take
Is equal to the love you make.

Autor: The Beatles - The End

O muzyce

Czar­ne i białe są kla­wisze piani­na, lecz brzmią one mi­liona­mi ko­lorów w two­jej głowie.

The piano keys are black and white, but they sound li­ke a mil­lion co­lours in your mind

Autor: Katie Melua

O ludziach

W nas jest raj, piekło i do obu szlaki.

Autor: Jacek Kaczmarski

O miłości

Początek miłości to czas uda­wania, że wszys­tko, co ludzkie, jest nam obce.

Autor: Katarzyna Nosowska