Czas leczy

Czas leczy wszys­tko, wszys­tko oprócz prawdy.

Autor: Carlos Ruíz Zafón

Śmiech i płacz

Od śmiechu niedaleko jest do płaczu, bo szczęście jest kruche jak szkło.

Autor: Jostein Gaarder

O zwycięstwie i klęsce

Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.

Autor: Jan Paweł II

O smutku

Smutek to najgorsza pora dnia.

Autor: Pola Gojawiczyńska

O smutku i radości

Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością.

Autor: Mark Twain

O samotności

Na pustyni jest się trochę samotnym. – Równie samotnym jest się wśród ludzi.

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

O kobiecie

Kobieta lubi, gdy mężczyzna jest smutny, gdyż smutek jest dowodem, że ma się serce.

Autor: Marie Pujmanowa