O Bogu – Nietzsche

Bóg nie żyje; litość nad człowiekiem przyprawiła Boga o śmierć.

Autor: Fryderyk Nietzsche

O człowieku współczesnym

Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

Autor: Jan Paweł II