O człowieku

Pamiętaj, że człowiek się zmienia, jednak jego przeszłość nigdy

Autor: Becca Fitzpatrick