O pesymistach

Pesymista to człowiek, który z dwojga złego wybiera obydwa.

Autor: Dorothy Parker

O pesymistach

Pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami jak on sam i za to ich nienawidzi.

Autor: George Bernard Shaw

O człowieku i Bogu

Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje człowieka.

Autor: Fiodor Dostojewski

O człowieku

Pamiętaj, że człowiek się zmienia, jednak jego przeszłość nigdy

Autor: Becca Fitzpatrick

O samotności

Na pustyni jest się trochę samotnym. – Równie samotnym jest się wśród ludzi.

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

O przyjaźni

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

O człowieku

Nic nie jest dla człowieka bardziej nieznośne, jak pozostawać w zupełnym spokoju, bez namiętności, bez interesów, bez rozrywek, bez wysiłków. Czuje wtedy swą nicość, samotność, niedostateczność swych sił, swą zależność, słabość, pustkę. Niezwłocznie z głębi jego duszy wyjdzie nuda, ciemność, smutek, troska niezadowolenie, rozpacz.

Autor: Blaise Pascal

O kobiecie

Kobieta lubi, gdy mężczyzna jest smutny, gdyż smutek jest dowodem, że ma się serce.

Autor: Marie Pujmanowa

O żonie

Żona jest prezentem, którym obdarzono męża, by zrekompensować mu utratę raju.

Autor: Johann Wolfgang Goethe