O zarządzaniu

To, co nazywamy zarządzaniem, w ogromnej mierze polega na utrudnianiu ludziom pracy.

Autor: Peter Drucker

Kochać pracę

Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz.

Autor: Colin P. Sisson

O ludzkiej pomysłowości

Nigdy nie mów ludziom, co mają robić,
a zaskoczą cię pomysłowością.

Autor: Generał George S. Patton