Apetyt

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Autor: Nieznany

Ani w Boga

Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi.

Autor: Nieznany

O biednych

Biednemu zawsze wiatr w oczy.

Autor: Nieznany

O apetycie

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Autor: Nieznany