Bujać

Bujać to las, ale nie nas!

Autor: Nieznany

Bogatemu

Bogatemu to i byk się ocieli.

Autor: Nieznany

Bierz nogi

Bierz nogi za pas, póki jeszcze czas

Autor: Nieznany

Biedny kupuje

Biedny kupuje jedną kapotę, ale na całe życie.

Autor: Nieznany

Takie mrozy

Będą takie mrozy, że przymarznie cap do kozy.

Autor: Nieznany

Apetyt

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Autor: Nieznany

Ani w Boga

Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi.

Autor: Nieznany

O biednych

Biednemu zawsze wiatr w oczy.

Autor: Nieznany