O miłości

Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.

Autor: Jan Paweł II

O dzieciach

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Autor: Jan Paweł II

O celu

Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.

Autor: Jan Paweł II

O zwycięstwie i klęsce

Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.

Autor: Jan Paweł II

O człowieku

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

Autor: Jan Paweł II

O bogactwie

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.

Autor: Jan Paweł II

Na próbę

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.

Autor: Jan Paweł II

O człowieku współczesnym

Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

Autor: Jan Paweł II

O człowieku

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.

Autor: Jan Paweł II

O wielkości człowieka

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Autor: Jan Paweł II