O człowieku

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.

Autor: Jan Paweł II

O wielkości człowieka

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Autor: Jan Paweł II

O wolności

Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.

Autor: Jan Paweł II

O prawdziwym bogactwie

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.

Autor: Jan Paweł II

O Bogu

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.

Autor: Jan Paweł II