O zwycięstwie i klęsce

Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.

Autor: Jan Paweł II

O człowieku

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

Autor: Jan Paweł II

O bogactwie

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.

Autor: Jan Paweł II

Na próbę

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

Autor: Jan Paweł II

O darach bożych

Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje.

Autor: bł. Elzbieta

O miłości do Boga

Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości.

Autor: Franz Rosenzweig

O Bogu

Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić.

Autor: Wolter

O bożej miłości

Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego.

Autor: Bernard Haring

O człowieku i Bogu

Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje człowieka.

Autor: Fiodor Dostojewski