Słowa

Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.

Autor: Jacek Kaczmarski