Słownik cytatów

Poniżej znajdziesz słownik cytatów, czyli najważniejszych terminów związanych z cytatami i cytowaniem:

 

Cytat

(słowo pochodzące z łac. citatio) – to dosłowne przytoczenie czyichś słów,
w publikacjach oznaczany „”.

Aforyzm

(słowo, które pojawiło się u nas łaciny – aphorismus, lub greki – aphorismós)
– jest to zwięzła, najczęściej jednozdaniowa wypowiedź. Wyraża ona w sposób zaskakujący i błyskotliwy ogólną prawdę filozoficzną lub moralną.

Sentencja

(inaczej maksyma, aforyzm) to krótka, zwykle składająca się tylko z jednego wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę, mądrość o życiu człowieka, zasadę postępowania, nakreślająca wzorce etyczne.

Parafraza

chwyt polegający na swobodnej modyfikacji lub rozwinięciu oryginalnego tekstu lub tłumaczenie, zachowując jednak jego sens zasadniczy.

Metafraza

(pochodząca od greckiego słowa przekład – metaphrasis ) – to dosłowne tłumaczenie tekstu na inny język lub przekład prozy na wiersz/wiersza na prozę. Przekład taki szczególną uwagę zwraca na zachowanie treści, nie uwzględniając walorów artystycznych.