O miłości

A na końcu miłość, którą bierzesz jest równa tej, którą dajesz. And in the end The love you take Is equal to the love you make.