O miłości

Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.

O miłości

A na końcu miłość, którą bierzesz jest równa tej, którą dajesz. And in the end The love you take Is equal to the love you make.