Bis de eadem

Bis de eadem re ne sit actio. – Nie można wszczynać powtórnego procesu w sprawie już raz na drodze procesu rozstrzygniętej.

Audiatur

Audiatur et altera pars. – Należy wysłuchać i strony przeciwnej (obu stron procesowych).

Ambulatoria

Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem. – Spadkodawca może zmienić rozporządzenie ostatniej woli aż do śmierci.

Agere non valenti

Agere non valenti non currit praescriptio. – Przeciwko niezdolnemu do działania nie biegnie przedawnienie. Przedawnienie rozpoczyna biec od chwili, gdy uprawniony może skutecznie dochodzić roszczeń.

Actus legitimi

Actus legitimi, qui non recipiunt diem vel condicionem. – Czynności prawa cywilnego, które nie dopuszczają ani warunku ani terminu.