O człowieku

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

Autor: Jan Paweł II

O kobiecie

Kobieta lubi, gdy mężczyzna jest smutny, gdyż smutek jest dowodem, że ma się serce.

Autor: Marie Pujmanowa

O cierpieniu

Moje serce obawia się cierpień – Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością.

Autor: Paulo Coelho