O szczęściu

Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.

Autor: Wacław Buryła

O miłości

Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.

Autor: Stefan Żeromski

O szczęściu

Szczęście jest tylko jedno… w wielkiej ciszy wielkiego kochania.

Autor: Kazimierz Przerwa Tetmajer

O miłości

Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.

Autor: Jan Paweł II

Na próbę

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

Autor: Jan Paweł II

O miłości

Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość.

All you need is love.

 

Autor: The Beatles - All You Need Is Love

O miłości

A na końcu
miłość, którą bierzesz
jest równa tej, którą dajesz.

And in the end
The love you take
Is equal to the love you make.

Autor: The Beatles - The End

O bożej miłości

Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego.

Autor: Bernard Haring

O miłości

Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.

Autor: William Wharton

O żonie

Żona jest prezentem, którym obdarzono męża, by zrekompensować mu utratę raju.

Autor: Johann Wolfgang Goethe