Słowa

Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.

Autor: Jacek Kaczmarski

Chwile

W życiu piękne są tylko chwile.

Autor: Dżem

Odnaleźć nadzieję

Mu­sisz od­na­leźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem.

Autor: Hey

Chcę żyć

Ja po prostu chcę żyć póki jestem żywy.

Autor: Bon Jovi

Prawdziwe szczęście

Gdy żyjemy w nieprawości, natenczas choćby nam nikt nie złorzeczył, wtedy jesteśmy najnieszczęśliwszymi ze wszystkich; ale gdy o cnotę się staramy, wtedy choćby cały świat źle o nas mówił, będziemy najszczęśliwsi ze wszystkich.

Autor: Jan Chryzostom

Czas leczy

Czas leczy wszys­tko, wszys­tko oprócz prawdy.

Autor: Carlos Ruíz Zafón

Ludzie i śmiech

Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją – są niebezpieczni.

Autor: Juliusz Cezar

Śmiech i płacz

Od śmiechu niedaleko jest do płaczu, bo szczęście jest kruche jak szkło.

Autor: Jostein Gaarder

O szczęściu

Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.

Autor: Wacław Buryła