Agere non valenti

Agere non valenti non currit praescriptio. – Przeciwko niezdolnemu do działania nie biegnie przedawnienie. Przedawnienie rozpoczyna biec od chwili, gdy uprawniony może skutecznie dochodzić roszczeń.