Beatius est magis

Beatius est magis dare, quam accipere – Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.

Autor: Dzieje Apostolskie, Wulgata