Bogactwo

Ci są bogatszymi od wszystkich, którzy żądze bogactw przytłumili.

Autor:
Jan Chryzostom