O ludzkiej pomysłowości

Nigdy nie mów ludziom, co mają robić,
a zaskoczą cię pomysłowością.

Autor: Generał George S. Patton