O smutku i łzach

Smutek jest drzewem, a jego owocami łzy.

Autor: Ioannis Filimon