O prawdziwym bogactwie

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.

Autor:
Jan Paweł II