O uśmiechu

Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubożając dającego.

Autor: Stapulensis Jacobus Faber