Bis dat

Bis dat, qui cito dat – Dwa razy daje, kto szybko daje.

Autor: Publiliusz Syrus