O Bogu

Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić.

Autor: Wolter