O źródle miłości

Pierwotnym źródłem miłości jest Bóg.

Autor: św. Augustyn