O człowieku

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

Autor: Jan Paweł II