O optymiźmie i pesymiźmie

Optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata.

Autor: Stanisław Jerzy Lec