Actor segitur

Actor segitur forum rei. – powód stosuje się do sądu pozwanego (dla powoda właściwy jest sąd pozwanego)

Autor: Nieznany