Actore non probante

Actore non probante reus absolvitur. –  Gdy powód nie wykaże słuszności swoich roszczeń, pozwany zostaje uwolniony.

Autor: Nieznany