Ambulatoria

Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem. – Spadkodawca może zmienić rozporządzenie ostatniej woli aż do śmierci.

Autor: Nieznany