Actori

Actori incumbit probatio. – Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.

Autor:
Nieznany