Bis de eadem

Bis de eadem re ne sit actio. – Nie można wszczynać powtórnego procesu w sprawie już raz na drodze procesu rozstrzygniętej.

Autor: Nieznany